Stipendium Nadačního fondu Krajské zdravotní

Získejte stipendium Nadačního fondu Krajské zdravotní

Studujete medicínu? Zlepšete podmínky svého studia. Požádejte si o stipendium Nadačního fondu Krajské zdravotní.  Krajská zdravotní, a.s., která sdružuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, nabízí prostřednictvím svého nadačního fondu budoucím lékařům 7 tisíc korun měsíčně.

 

Krajská zdravotní, a. s. je dominantní poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji se silným přesahem do sousedních regionů. Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se svými bezmála šesti tisíci osmi sty zaměstnanci také jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice. 

Nemocnice Krajské zdravotní, a.s. nabízí kvalitní zázemí pro vzdělávání lékařů absolventů na celé řadě akreditovaných pracovišť. V nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. také probíhají stovky klinických studií, řeší se zde vědeckovýzkumné granty, financované z veřejných i privátních prostředků. Odborníci z Krajské zdravotní, a.s. publikují v renomovaných vědeckých časopisech, zasedají v redakčních radách časopisů a vědeckých radách akademických organizací, jsou členy výborů odborných společností, vyučují na univerzitách. Krajská zdravotní, a.s. disponuje vlastní vědeckou radou, etickými komisemi, lékařskou knihovnou, projektovou kanceláří, multimediálním pracovištěm, výukovými prostorami, studijním oddělením, organizačním zajištěním kongresové činnosti a další infrastrukturou, nezbytnou pro inovační, vědeckovýzkumnou a výukovou činnost.

Bližší informace a podmínky najdete na http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx . 

 

NF KZ Stipendijn program 2016 2017 v2.jpg page 001