Proč s námi spolupracovat?

Info

Ušetříme Vám čas, sílu a v neposlední řadě i peníze tím, že Vám pomůžeme najít vhodného lékaře na potřebné místo.

Info

Budeme se snažit postupně vytvářet spolupráci, již mezi studenty a nemocnicemi, v podobě nejrůznějších stáží.

Info

Výhledově chceme lákat lékaře ze zahraničí a tím saturovat dlouhodobě neobsazená místa.

Info

Chceme rozšiřovat obzory studentů a mladých lékařů v méně populárních nebo atraktivních oborech a tím zajistit jejich obsazení.