Epidemiologie letem světem

Šalamounovy ostrovy, Ghana, Botswana, Srí Lanka, Laos, Tádžikistán, Grónsko, Mexiko, Paraguay, Brazílie, Papua Nová Guinea, Čad, JAR, Indonésie, Malajsie, Čína, Egypt, Sýrie, Pákistán, Indie, Rusko, USA, Patagonie, obvyklé i méně časté destinace, naši klienti cestují doslova po celém světě.

Vědci, studenti, stážisté, zlatokopové, speleologové, veterináři, účastníci charitativních projektů, závodníci, sportovci, turisté, obchodníci, rozhodčí, archeologové, kapitáni lodí, cestující kojenci, děti, gravidní ženy, chronicky nemocní, senioři, dveře naší ordinace otevírá pestrá škála klientů.

Epidemiologie zaměřená na prevenci v rámci cestovní medicíny znamená v ordinaci umění naslouchat a mít schopnost vyhodnotit rizika klienta během cestování s ohledem na mnoho skutečností. Základním faktorem je zdravotní stav a věk klienta -  absolvovaná aktivní a pasivní imunizace, prodělaná a probíhající onemocnění a omezení z nich vyplývající, medikace, alergie, nároky pracovní nebo zájmové aktivity v zahraničí a případné zdravotní potíže během již absolvovaných cest. Pro vyhodnocení rizika je nezbytná znalost aktuální epidemiologické situace v cílové zemi, délky pobytu, charakteru ubytování a stravování, použité dopravy, místních podmínek, jako je klima, nadmořská výška, dostupnost zdravotní péče, kvalitní pitné vody a potravin, rizika arboviróz, nebezpečí ze strany jedovatých živočichů a rostlin… V neposlední řadě je podstatná chuť a možnost klienta preventivní opatření realizovat, jeho motivace.

Klientovi sestavuji očkovací kalendář s ohledem na datum odjezdu, stanovuji priority při případném nedostatku času před cestou, vysvětluji prospěch prevence a nutnost režimových opatření po vakcinaci. Doporučuji vybavení cestovní lékárničky na míru odpovídající plánované cestě a informuji klienta o rizicích, kterým nelze předcházet očkováním, ale například režimovými opatřeními. Tyto informace se týkají zejména rizik spojených s pobytem v teplém a vlhkém klimatu, rizik spojených s vlivem intenzivního slunečního záření, cestováním letadlem. Vysvětluji problematiku kinetóz, pásmové a výškové nemoci, rizika hluboké žilní trombózy cestovatelů, rizika spojená s koupáním, potápěním, rizika nehod a úrazů na cestách. Samozřejmostí je cílená medikamentózní profylaxe v případě potřeby, například antimalarická. Řeším požadavky zahraničních zaměstnavatelů na preventivní opatření před nástupem do zaměstnání a očkování studentů před nástupem do zahraničních středních a vysokých škol.

Součástí každodenní práce je i realizace preventivních opatření vhodných pro Českou republiku v nejširším možném měřítku, pro zdravé osoby i pro osoby s indikací k vakcinaci ze zdravotních důvodů. Věnuji se edukaci a propagaci tématu vakcinologie a cestovní medicíny pro laickou a odbornou veřejnost. Poskytuji osobní a webové interní a externí konzultace, spolupracuji při adaptaci nových kolegů.

Společným motem mých klientů a mé osoby je láska k cestování a touha po poznání nového. Snažím se maximální možnou měrou přispět k tomu, aby se vraceli ze svých cest jen s pozitivními zážitky. 

 

MUDr. Hana Ševčíková

lékař centra Očkování a cestovní medicíny Avenier
Garant regionu Morava společnosti Avenier

www.avenier.cz