Infektolog na cestě

Mezinárodní turistika zažívá v posledních dekádách nebývalý rozmach. Rozhodně k tomu přispívá její dostupnost především díky rozšiřující se nabídce a snižující se ceně mezinárodních letů. Jen pro ilustraci, podle dostupných statistik vzrostl počet mezinárodních příletů ze 435 miliónů v roce 1990 na téměř 1,9 miliardy v roce 2015. Lidé ale necestují jen vzduchem, dopravují se po silnicích, železnicích, vodě či prostě putují pěšky. Lidé cestují za prací, za rodinami a samozřejmě i za novými zážitky, za dobrodružstvím, poznáním či „jen“ kvůli odpočinku na pláži. A tak není divu, že jsem byl tímto neutuchajícím proudem stržen i já.

 Avenier article 4

Po absolvování studia medicíny jsem nastoupil na interní oddělení v menším východočeském městě. Byla to velká škola medicíny, naučil jsem se také jisté soběstačnosti a sebedůvěře. Odborný růst ale není všechno, vnitřně mě to táhlo za „školou života“, za poznáním jiných, odlišných kultur a prostě zažít něco nového. Půlroční cestování po Indii s batohem na zádech dozajista překonalo má očekávání. Fascinován a občas rozčílen, šťastný i někdy nešťastný, zdravý a s pocitem, že jsem na vrcholu svých sil, a zase tu a tam vyčerpán horečkou či průjmem. S pocitem, že jsem pánem svého času, s vědomím svobody. Naplněn takto rozporuplnými, intenzivními zážitky jsem si nezávislé cestování zamiloval. Obohacen osobními zkušenostmi jsem jasně pochopil, proč se lidé trmácí na druhý konec světa, proč zdolávají vrcholy hor nebo proč chtějí alespoň „přičichnout“ k různorodým kulturám. Takovou zkušenost by měl zažít snad každý, kdo chce, aby jeho život nespadl do rutiny, a začal si více vážit věcí a hodnot, které má doma. Cestovatel rozšiřuje své obzory a stává se i tolerantnější k lidem jiných kultur. Nicméně se vystavuje i větším zdravotním rizikům.

V následujících letech jsem se zaměřil na specializaci v oboru infekčního lékařství, který mě zajímal již od studia medicíny. Infektologie má v medicíně své zvláštní místo, svým přesahem je multioborová, zabývá se interakcemi mezi makroorganismem a mikroorganismem – je to kolikrát až detektivní práce. A následovaly i další dlouhodobé cesty: Austrálie, Nový Zéland, jihovýchodní Asie. S postupným nabýváním vědomostí a zkušeností jsem měl po atestaci poprvé možnost pracovat v ambulanci cestovní medicíny. Cestovní medicína je disciplína se širokým záběrem a praktickými možnostmi prevence zdravotních komplikací u cestovatelů. Nadchla mě možnost ponořit se do problematiky ochrany zdraví na cestách, zúročit i své vědomosti o infekčních chorobách, velmi častých příčinách zdravotních potíží cestovatelů, a v neposlední řadě i příležitost vzájemné výměny zkušeností s cestovateli. Je to inspirující oběma směry.

Každý, kdo vezme trochu své odvahy a vydá se na cestu, má můj respekt. Je ale zapotřebí být si vědom i zdravotních rizik, kterým se na cestách člověk vystavuje. Na většinu z nich se však lze účinně připravit, nejčastější či nejzávažnější infekce jsou preventabilní vakcinací nebo chemoprofylaxí. A zde jsem našel své místo, být schopen každého cestovatele vybavit a ochránit ho na jeho pouti za životním dobrodružstvím.

 

MUDr. Jan Dvořák

lékař centra Očkování a cestovní medicíny Avenier

 

Avenier article 4 beach

 

Avenier article 4 borneo