Mám diplom a co teď?

Právě jste dokončili lékařskou fakultu, ale nevíte co dál? Zkusíme vám to co nejvíce přiblížit v následujících řádcích.

 

Milí kolegové, před časem jsme provedli průzkum mezi studenty medicíny a zjistili jsme, že dnešní studenti mají strach z neznáma po zakončení studií a často si stěžují na to, že český vzdělávací systém je tak nepřehledný a orientovat se v něm není snadné. Proto jsme se rozhodli navázat kontakt s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a ve spolupráci s nimi jsme si pro vás připravili první článek. Následovat budou i další články zaměřené na tuto problematiku.

graduate ameca

18.5.2017       

Zařazení do oboru

Jako první si musíte zvolit obor, kterému byste se chtěli věnovat. V současné době existuje v ČR 43 základních oborů. Po absolvování základního oboru úspěšný uchazeč získá specializovanou způsobilost a diplom.  

Nástavbové obory jsou až na další příčce, tzn. nejprve musí každý absolvovat základní obor, aby se poté mohl případně věnovat nástavbovému oboru. Nástavbový obor je také ukončen zkouškou a úspěšný uchazeč získá zvláštní odbornou způsobilost a obdrží certifikát.

Všechny lékařské základní obory (kromě oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL) a Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) mají od roku 2011 v gesci lékařské fakulty českých univerzit po celé ČR.

Základní obory VPL a PLDD spadají pod Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).  

Pro přihlášení se do oboru tzv. „zařazení do oboru“ musíte poslat vyplněnou Žádost o zařazení do oboru. Žádost je dostupná v elektronické podobě v evidenci zdravotnických pracovníků (EZP) na tomto odkazu: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari

Už před vyplnění žádosti je dobré mít vybranou lékařskou fakultu, kde budete zařazení a evidovaní. Většinou to bývá každého alma mater, málokdy absolvent lékařské fakulty mění pro postgraduální vzdělávání fakultu. Ale i to můžete, výběr je zcela na vás.

Vybranou fakultu také vyplníte do žádosti o zařazení do oboru. Po elektronickém vyplnění si žádosti vytiskněte a pak vytištěnou zašlete na vybranou lékařskou fakultu (součástí žádosti je seznam adres jednotlivých fakult a IPVZ).

Zároveň je v žádosti možnost požádat i o vystavení průkazu odbornosti (indexu) a logbooku, čísla účtu a variabilní symboly jsou opět uvedené v elektronické žádosti.

 

Vzdělávací program

Vzdělávací program je většinou tenká knížečka, kde jsou uvedené veškeré potřebné informace o průběhu vzdělávání: jaké kurzy musíte absolvovat, jaké praxe a jiné vzdělávací aktivity jsou požadovány, prostě všechny požadavky k tomu, abyste se mohli přihlásit k atestaci atd. Vzdělávací program si může každý koupit, ale lepší je si ho stáhnout z webu a vytisknout. Všechny platné vzdělávací programy jsou dostupné na webu IPVZ pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy

 

Průkaz odbornosti (index)

Stejně jako na vysoké škole i v postgraduálním vzdělávání musíte mít index, do kterého se zapisují důležité informace o průběhu vašeho vzdělávání. Jako první se zapíše zařazení do oboru, pak se zde mohou provádět zápisy o praxi a konečně i o získání atestace/atestací.

 

Logbook

Logbook je přílohou vzdělávacích programů a slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního vzdělávání. Uvedené výkony potvrzuje školitel a provádí celkové zhodnocení školence. Logbook je třeba si zakoupit, není volně ke stažení jako vzdělávací program.

Záznamy praxe v logbooku musí být čitelné a časově vymezené ve formátu den, měsíc, rok. Potvrzení školitele musí být doplněno podpisem a razítkem školitele a razítkem příslušného oddělení.

 

Výše pracovního úvazku

Závěrem bychom vám rádi přiblížili tolik mediky debatovanou problematiku výše pracovního úvazku a jeho dopad na vaše následující vzdělávání. Pro plnění vzdělávacího programu se musí každý zájemce nejprve nechat zařadit do oboru a hned poté zaměstnat v některém ze zdravotnických zařízení v České republice. Výše pracovního úvazku závisí na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Každý vzdělávací program specializačního vzdělávání udává minimální délku vzdělávání v daném oboru. Stejně tak je uvedené i to, že se specializační vzdělávání uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce. Daná délka vzdělávání je tedy počítána od plného pracovního úvazku, tzn. ve výši 1,0.

Ovšem platí, že sjednaný pracovní úvazek nemusí být vždycky 1,0. Samozřejmě, že vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava při nižším rozsahu/úvazku než je 40 hodinová týdenní pracovní doba. Vzdělávací programy a lékařský zákon ke sníženému úvazku zdůrazňují: „celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy". Pokud tedy máte nižší úvazek než 1,0, tak se minimální délka vzdělávání v daném oboru adekvátně a s ohledem na výši úvazku prodlužuje.Společně s IPVZ doufáme, že Vám naše shrnutí co možná nejvíce usnadní přechod z lékařské fakulty do plného pracovního nasazení. Jsme moc rádi, že tímto návodem začínáme sérii článků určených nejen pro absolventy, ale i ostatní mladé lékaře, jejichž příprava k atestaci probíhá. Již nyní se můžete těšit na pokračování o průběhu a pravidlech atestačního kmene, které Vám přineseme příště.

Budeme moc rádi, když náš článek budete sdílet i mezi své kolegy a kamarády a pomůžete jim tak s orietací v základních krocích po jejich promoci.

Dobrý start Vám přeje AMECA! 
 
 

footer

www.ipvz.cz