Spolupráce Via Optima a Avenier

průkopník atraktivního vzdělávání svých lékařů v zemích subtropů a tropů

Cestovní medicína je multioborová disciplína zasahující do různých medicínských specializací. V první linii však stojí zejména lékaři primární péče, epidemiologové a infektologové. Zvyšující se počty cestovatelů do zahraničí přináší nové výzvy pro svět medicíny. To vytváří požadavky na nové formy i náplně postgraduálního vzdělávání. Obor cestovní medicína nabízí možnost kombinace teoretické přípravy a praktické výuky přímo v reálném prostředí subtropů a tropů.

Avenier

Individuální zájem lékařů o tyto stáže v zahraničí stále roste, přímo na jejich organizaci v rámci posilování kvalifikace svého odborného personálu se však podílí výlučně společnost Avenier. Tento lídr v oboru vakcinologie a cestovní medicíny v segmentu soukromé medicíny si zakládá na vysoké úrovni poskytovaných služeb a k tomu vede i finanční motivace pro zaměstnance k odbornému vzdělávání v zahraničí. Naše cestovní a vzdělávací agentura Via Optima se specializuje od roku 2003 na organizaci postgraduálních vzdělávacích kurzů v oblasti tropické a cestovní medicíny přímo v tropických destinacích. K dnešnímu dni jsme jich zrealizovali téměř 50 na 4 kontinentech světa. V roce 2011 jsme také úspěšně zahájili spolupráci se společností Avenier. Odborný personál Avenieru, a to jak lékaři, tak sestry, měli možnost absolvovat postgraduální kurzy připravené na míru českým specialistům na Bali, Srí Lance a v Dominikánské republice. Aktuálně připravujeme první kurz Avenieru na africkém kontinentu v únoru 2018.

Náplní předešlých kurzů byly jak teoretické přednášky, tak praktická část realizována v místních zdravotních zařízeních, kde si lékaři mohli nejen prohlédnout prostory nemocnic, vyměnit si zkušenosti se svými kolegy, ale také si vyzkoušet i diagnostiku a léčbu tropických chorob v reálném prostředí. Zajištěním kompletní organizace kurzů na míru umožňujeme lékařům i sestrám pobyt v exotické cizině bez stresu a shonu, což jim poskytuje možnost soustředit se výlučně na to nejdůležitější, čerpání nových teoretických znalostí i praktických zkušeností. Ty následně mohou využít ve prospěch svých pacientů/klientů po návratu domů. Společnost Avenier je v rámci ČR průkopníkem této atraktivní, ale přitom velmi efektivní formy vzdělávání pro své zaměstnance. O jejich praktických dopadech se můžete přesvědčit sami přímo v jejich ordinacích Center očkování a cestovní medicíny.

 

Ing. Hana Maďarová MBA 
Cestovní a vzdělávací agentura VIA OPTIMA

avenier footer